http://hvgorac.hu/kozbeszerzes
  CIKKEK
  Az önkormányzati vagyon és célhozkötöttsége 2016.07.25.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

 
A helyi önkormányzatnál dolgozók – még azok a munkatársak is, akik nem közvetlenül a tulajdonosi területen dolgoznak – a munkájuk során ilyen vagy olyan ügyből kifolyólag szinte mindennap találkoznak a nemzeti vagyon fogalmával, valamilyen fajta értelmezésével. Több publikáció foglalkozott már a nemzeti vagyon definíciójának körülírásával, az egyes vagyonelemek rendszerbe sorolásával, de a fogalmat a tisztázása és legfontosabb szabályainak ismertetése után érdemes megvizsgálni a jogalkotó által felépített védelmi funkciójú szempontokon keresztül is. Jelen írás szempontjából a védelmi funkció alatt nem az olyan a közvetlenül megjelenő jogalkotótól származó védelmi funkcióra gondolok, mint a polgári jogi semmisség vagy az egyes büntetőjogi tényállások szankciói, hanem a jogforrási szint szabályozására, illetve a forgalomképesség korlátozására. Nem újdonság természetesen az önkormányzat vagyonának szabályozása – hiszen erre az önkormányzatok megalakulásától szükség volt –, de jelentősen új környezetben találhatjuk meg az ide vonatkozó előírásokat. A korábbi szabályozás lényegi részét a...
 
Bővebben...  

 
Összehasonlító jog II. A társasház kezelésre és gazdálkodásra vonatkozó...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap 2015/6. számában vezettük be az összehasonlító tanulmány készítését, mégpedig a társasházak jogi szabályozásának témájában, amelyet most egy kicsit izgalmasabb kérdések vizsgálatával szeretnénk folytatni.[1] A korábbi tanulmányban összehasonlítottuk a magyar jogi szabályozást a svédországi lakástulajdonra vonatkozó szabályokkal és...
 
    Bővebben...  

 
Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi,...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss László dr.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzétételére a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A földre vonatkozó szerződések benyújtási határideje A földforgalmi törvény 21. §...
 
    Bővebben...  

 
Lehet-e az önkormányzat vádhatóság?
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

A Jegyző és Közigazgatás hasábjain igazán ritka a büntetőjogot bármilyen irányból érintő írás. Természetesen jól van ez így, hiszen a büntetőjog a laptól távol álló jogterület, nem illik a lap profiljába. Most kivételesen azonban kísérletet teszek a közigazgatásból kitekintő kalandozásra, vagy legalábbis a határok feszegetésére. 1. Bevezetés Mindig izgalmas és színes...
 
    Bővebben...  

 
Elmélkedés a kormány(hivatalok) és a települési önkormányzatok...
  2016.07.18. Hozzászólások: 1  
Szerző: Csányi Imre dr.

A rendszerváltás során történelmi jelentőséggel bírt a települési önkormányzatok rendszerének kialakulása. Mivel a helyi önkormányzatok önállóan gazdálkodnak és rendeletalkotási jogkörükben önállóan járnak el, olyan állami szerv létrehozására volt szükség, amely ezt a tevékenységet csak és kizárólag törvényességi szempontból ellenőrzi. Az ellenőrzés nem jelent felülről...
 
    Bővebben...  

 
Forgalmi érték alapján bevezetett építményadó
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kujbus–Szlifka Alexandra

Reform a helyi adók területén, az értékalapú építményadó előnyei és hátrányai
Amennyiben a helyi önkormányzatok a költségvetésükben keletkező hiányt mérsékelni kívánják, nem biztos, hogy egy új helyi adó bevezetésében fogják megtalálni a legkézenfekvőbb, legoptimálisabb megoldást. Mélyrehatóbb vizsgálatok, elgondolások alapján sokszor optimálisabb...
 
    Bővebben...  

 
Comparative law II. Legal regulation of the condominium management and the economy...
  2016.07.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

The theme of the comparative law, especially the legal regulation of the condominium was introduced at the first time in the professional journal titled „The Notary and Public Administration” (Volume XVII., Issue 6.) that we would like to continue with the inquest of more exciting questions.[1]We compared the Hungarian legal regulation with the Swedish rules of apartment ownership in our earlier study and we...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a jegyző megbecsüléséről
  2016.07.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csányi Imre dr.

Ismeretes számunkra, hogy a jegyzőség, notariatus, már a középkorban önálló szakmává, tudománnyá vált Itáliában, de azon kívül is: a korabeli írások ars notarialis, jegyzői művészet néven emlegették. Természetesen az évszázadok múlásával a jegyző szerepe is formálódott, igazodva magának a társadalomnak a változásához. Jogtörténeti tanulmányokból láthatjuk, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a helyi adózási rendszerről
  2016.05.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Lajos dr.

Az állami feladatok növekedése miatti szándék és akarat jelentősen csökkentette az önkormányzatok hatáskörébe tartozó, maradó szolgáltatások körét, a helyben végzendő feladatok számát, szűkült a helyi preferenciák köre. Megváltozott, illetve átalakul az a vélemény, amely szerint a közpénzek elszámoltathatóságának transzparenciája, a választott testületek és végrehajtó...
 
    Bővebben...  

 
A lakásszövetkezeti és a társasházi törvényességi felügyeletről
  2016.04.18. Hozzászólások: 1  
Szerző: Farkas Tamás

A lakásszövetkezetek működése, szabályozása rendkívül speciális a nonprofit jellegükre is tekintettel, nem hasonlít igazából a szövetkezetekére sem. Példálódzó jelleggel azt szokták mondani, hogy a klasszikus szövetkezeti, illetve lakásszövetkezeti fogalom merőben ellentmond egymásnak, azaz a szövetkezeti jellegű együttműködésen túl eltér a szövetkezet és a lakásszövetkezet...
 
    Bővebben...  

 
Újdonságok a Kbt. világából
  2016.03.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

Az Országgyűlés a 2015. szeptember 22-ei ülésnapján fogadta el a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, amelyet a Magyar Közlöny 142. számában, 2015. október 2-án hirdettek ki. A jogszabály 2015. november 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a központosított közbeszerzésre és a kommunikációra vonatkozó egyes rendelkezései 2016. november 1-jén, illetve 2017. február 1-jén...
 
    Bővebben...  

 

  HÍREK
  Folytatódik a bürokrácia csökkentése 2016.07.04.  
  Hozzászólások: 0  


 
A bürokrácia csökkentése érdekében ősszel újabb törvények megváltoztatásába fog a kormány, akár százas nagyságrendben - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen, a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartott ünnepségen.
Lázár János emlékeztetett arra, hogy korábban száztíz törvényt változtattak meg a bürokráciacsökkentés érdekében, nyáron pedig minden a kormányablakokhoz érkező ügyfelet szeretnének megkérdezni arról, mi a véleménye a kormányablaki ügyintézésről és szerinte miként lehet a bürokráciát tovább csökkenteni. Kiemelte, az EU-s pénzek, az építésügy és az adóügyek esetében további egyszerűsítésekre van szükség. A miniszter a Zala megyei kormányhivatal rendezvényén gratulált minden magyar állami tisztviselőnek, köztisztviselőnek az éves teljesítményéért. Hozzátette, idén ötmillió magyar választópolgár fordult a járási hivatalokhoz, a kormányablakokhoz és a kormányhivatalokhoz. A területi közigazgatás reformjáról azt mondta, 1873 óta nem történt ekkora változás a közigazgatásban. Egyszerű, gyors, könnyen irányítható területi közigazgatást hoztak létre, ami erősíti az államot. Ennek megtöltése tartalommal a feladat most - tette hozzá. Kitért arra, folyamatosan növelnék ezerre, majd...
 
Bővebben...  

 
Új képzéseket indít a közszolgálati egyetem
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  


Ősszel, majd jövőre is több új képzést indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), és a budapesti Ludovika Campus fejlesztése is folytatódik. Modern oktatási épületet, sportközpontot építenek, az Orczy-park eddig elhanyagolt és kihasználatlan részeit rendbe teszik, s összességében növelik a zöldfelület nagyságát - mondta az intézmény rektora az MTI-nek adott interjújában. Emellett Patyi András a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként részvételre buzdít az október 2-i népszavazáson.
Az NKE rektora elmondta: az...
 
    Bővebben...  

 
Mikor jogszabálysértő a helyi adórendelet és az ennek alapján kivetett adó?
  2016.07.05. Hozzászólások: 0  


Mikor aránytalan mértékű a helyi adó, illetve mikor diszkriminatív a helyi adóztatási gyakorlat? Mit tehet az adózó, ha nézete szerint az önkormányzat az ingatlanait aránytalan mértékű adóval terheli vagy az adót diszkriminatív módon állapítja meg? Milyen eljárás keretében nyílik lehetősége az adózónak a jogszabálysértőnek tekintett helyi adórendelettel szembeni jogorvoslatra? Visszakaphatja-e az adózó az általa már befizetett helyi adót, illetve milyen mértékű kamat illeti meg? Jelen tájékoztatónk célja a fenti kérdések tisztázása az...
 
    Bővebben...  

 
Felülvizsgálják a címereket
  2016.07.04. Hozzászólások: 0  


Nemzeti Címer Bizottság felállításáról döntött a kormány. Ennek feladata a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése.
A testület megalakításáról már a 2011-es, Magyarország címerének használatáról szóló törvény rendelkezett, (a kormány azonban csak most látta elérkezettnek az időt az testület összehívására). A törvény eredetileg csak az újonnan megalkotandó címerek esetében vagy a meglévő címerek módosításakor adott...
 
    Bővebben...  

 
Új illetményrendszer az állami tisztviselőknél
  2016.07.04. Hozzászólások: 0  


Az állami tisztviselőkről szóló jogszabályt május 24-én szavazta meg az Országgyűlés a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselői és ügyintézői szolgálati jogviszonyának szabályozására.
A jogszabály július 1-jén lép életbe, de egyes rendelkezései csak 2017 januárjától hatályosak. A Miniszterelnökséget vezető Lázár János, aki a javaslatot tette, korábban azt közölte, hogy július 1-jétől 20 ezer járási hivatalban dolgozó feladata, felelőssége változik, miközben a fizetések 30-50 százalékkal emelkednek,...
 
    Bővebben...  

 
Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


Székely László a jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Székely László mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, azzal együtt, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető a lakókörnyezet rendezettségéhez. Mint...
 
    Bővebben...  

 
2018-ig egységesítik az állami informatikai rendszereket
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


„A Magyarországon egymástól elkülönülten működő 300 informatikai szakrendszert 2018-ig összekapcsolják, ami a vállalkozások versenyképessége, a hatékonyság, és gyorsaság érdekében kulcskérdés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára egy konferencián. Kovács Zoltán A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása című országos konferenciasorozat záró rendezvényén kiemelte: a kormány elkötelezett a bürokrácia csökkentése iránt. Január óta több mint 20...
 
    Bővebben...  

 
Méltánytalannak tartott változtatás ellen érvel a Balatoni Szövetség
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


A kiemelt üdülőkörzet önkormányzatai nem lesznek képesek a turizmust szolgáló alapfeladatok ellátására, ha csökken az idegenforgalmi adó mellé járó állami kiegészítés - mondja a Balatoni Szövetség. Panaszukkal megkeresték Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert.
A Balatoni Szövetség (BSZ) Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez fordult az idegenforgalmi adó (ifa) mellé járó állami kiegészítés tervezett csökkentése miatt. Ha ez megtörténik, a szövetség szerint ellehetetlenülnének a balatoni önkormányzatok - közölte Balassa...
 
    Bővebben...  

 
Megújuló képzési rendszer a közigazgatásban
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


„A ténylegesen ellátott feladatokhoz és a teljesítményhez kötődő bérezés kialakulását segíti a közszférában az állami tisztviselőkről szóló törvény, amelyet nemrég fogadott el az Országgyűlés. Az új szabályozás részleteiről is szó volt az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara és a Magyary Zoltán Szakkollégium közös rendezvényén, amelyen Magyary Zoltán születésének 128. évfordulójára is megemlékeztek a résztvevők. Az eddigi oktatási-kutatási tevékenységek mellett az állami tisztviselőkről szóló törvény végrehajtása...
 
    Bővebben...  

 
Törvényt sért a többhetes óvodai szünet
  2016.06.06. Hozzászólások: 0  


Sok helyen anélkül zárnak be nyáron óvodákat több hétre, hogy ügyeletről gondoskodnának a gyerekeknek, pedig a köznevelési törvény szerint a nevelési év nyáron is tart - értesült a Magyar Nemzet. Ráadásul több óvodában arra kérték az ősszel iskolát kezdő gyerekek szüleit, illetve a kisebb testvérekkel gyesen lévő anyukákat, hogy egész nyáron ne vigyék óvodába a gyereket. A jogsértést tapasztaló szülők több helyre is fordulhatnak.
A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó...
 
    Bővebben...  

 
Hamarosan várható az évszázad legnagyobb beruházása
  2016.06.06. Hozzászólások: 0  


Hamarosan az évszázad legnagyobb beruházási programja indul az önkormányzatoknál: várhatóan még az idén megkezdődhet a Modern városok program végrehajtása - mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere pénteken Szombathelyen, a szervezet kétnapos ülése után tartott sajtótájékoztatón.
Szita Károly (Fidesz-KDNP) kiemelte: 2000 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg 2020-ig a megyei jogú városokban a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), valamint a Modern városok...
 
    Bővebben...  

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FRISS HÍREK
Az önkormányzati vagyon és célhozkötöttsége
Ideje: 2016.07.25.
Összehasonlító jog II. A társasház kezelésre és gazdálkodásra vonatkozó jogi szabályozás – a magyar és svéd joggyakorlat
Ideje: 2016.07.25.
Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi, vagy eljárás jogi jellegű-e?
Ideje: 2016.07.25.
Lehet-e az önkormányzat vádhatóság?
Ideje: 2016.07.18.
Elmélkedés a kormány(hivatalok) és a települési önkormányzatok együtt(nem)működéséről
Ideje: 2016.07.18.
  KÖNYVAJÁNLÓ

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU