http://hvgorac.hu/kozbeszerzes
  CIKKEK
  Mítoszok és tévhitek, avagy az ASP csatlakozás 2016.09.26.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Tarpai Zoltán

 
Az utóbbi hetekben, hónapokban felgyorsultak azok a tektonikus mozgások, amelyek az ASP rendszer kiterjesztésével rajzolják át az önkormányzati működés évtizedes hagyományait. Hosszasan lehet érveket és ellenérveket ütköztetni arról, hogy az ASP „világa” jobb lesz-e vagy sem. Kell ez nekünk, vagy sem. Hagyjuk is egy kicsit most megpihenni ezt a kérdéskört. Álljunk meg egy pillanatra, vegyünk nagy levegőt és közelítsük meg mindezt a mindennapok oldaláról. Felgyorsult és folyamatosan digitalizálódó világunk állandóan változó környezetet teremt, amelyben mind fontosabb szerep jut az informatikai alkalmazásoknak. Segítik és megkönnyítik munkánkat, az életünk szerves részeivé válnak. Ma már az „e” betűvel kiegészített közigazgatás nem csupán az ügyfelek számára közvetlenül érzékelhető szolgáltatásokat jelent, hanem a belső működés hatékonyságát, integrált alkalmazásokkal megtámogatott ügyviteli folyamatokat, nyilvántartások és ráépülő szakrendszerek együttműködési képességét. Mindezeknek az önkormányzati igazgatásban is érvényre kell jutnia, amelyre vonatkozó megoldási alternatívaként...
 
Bővebben...  

 
Állatvédelmi hatósági eljárás
  2016.09.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Resch Karolina dr.

Jegyzői hatósági eljárások (1. rész) Rövid – közel egy éves – jegyzői pályafutásom alatt elmondhatom, hogy a pontokba felsorolt eljárások közül mindegyikhez volt „szerencsém”, így az egyes eseteken át megismertem a vonatkozó eljárási és anyagi szabályokat. Bízom benne, hogy segítséget tudok nyújtani írásommal az olyan szerencsés kollégák részére, akiknek nem kell heti,...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati ASP rendszer: kísérlet a feladatellátás egységesítésének...
  2016.09.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gyirán Zoltán

2016. július 1-jén a köztisztviselők és kormánytisztviselők napján – egyfajta „állami ajándékként” – hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény. A Mötv. újabb módosítása a helyi önkormányzatok pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető...
 
    Bővebben...  

 
„Lagom”, avagy „éppen elég”
  2016.09.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mitták Tünde dr.

Másfél éve tanulok Svédországban, ahol tanulmányaim során nem csupán a svéd nyelvet, közgazdasági-, és jogi ismereteket sajátíthatom el, hanem szinte minden nap tanulunk valamit a svéd társadalmi életről, a munka világának svéd alapszabályairól, szokásokról, életszemléletről, amellyel igyekeznek segíteni minket abban, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk beilleszkedni a...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző gyámhatósági feladatairól
  2016.08.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dezső Bálint dr.

Tíz éve annak, hogy munkahelyi vezetőm arra terelgetett engem, ifjú gyámügyest, hogy írjak egy dolgozatot a jegyző gyámhatósági feladatairól. A dolgozat elkészült, nyomtatásban megjelent a Jegyző és Közigazgatásban. A tanulmány tízéves évfordulója alkalmat adott számomra egyfajta számvetésre: hogyan alakulnak jelenleg a jegyző gyámhatósági feladatai, milyen változások vannak a...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati vagyon és célhozkötöttsége
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

A helyi önkormányzatnál dolgozók – még azok a munkatársak is, akik nem közvetlenül a tulajdonosi területen dolgoznak – a munkájuk során ilyen vagy olyan ügyből kifolyólag szinte mindennap találkoznak a nemzeti vagyon fogalmával, valamilyen fajta értelmezésével. Több publikáció foglalkozott már a nemzeti vagyon definíciójának körülírásával, az egyes vagyonelemek rendszerbe...
 
    Bővebben...  

 
Összehasonlító jog II. A társasház kezelésre és gazdálkodásra vonatkozó...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap 2015/6. számában vezettük be az összehasonlító tanulmány készítését, mégpedig a társasházak jogi szabályozásának témájában, amelyet most egy kicsit izgalmasabb kérdések vizsgálatával szeretnénk folytatni.[1] A korábbi tanulmányban összehasonlítottuk a magyar jogi szabályozást a svédországi lakástulajdonra vonatkozó szabályokkal és...
 
    Bővebben...  

 
Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss László dr.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzétételére a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A földre vonatkozó szerződések benyújtási határideje A földforgalmi törvény 21. §...
 
    Bővebben...  

 
Lehet-e az önkormányzat vádhatóság?
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

A Jegyző és Közigazgatás hasábjain igazán ritka a büntetőjogot bármilyen irányból érintő írás. Természetesen jól van ez így, hiszen a büntetőjog a laptól távol álló jogterület, nem illik a lap profiljába. Most kivételesen azonban kísérletet teszek a közigazgatásból kitekintő kalandozásra, vagy legalábbis a határok feszegetésére. 1. Bevezetés Mindig izgalmas és színes...
 
    Bővebben...  

 
Elmélkedés a kormány(hivatalok) és a települési önkormányzatok...
  2016.07.18. Hozzászólások: 1  
Szerző: Csányi Imre dr.

A rendszerváltás során történelmi jelentőséggel bírt a települési önkormányzatok rendszerének kialakulása. Mivel a helyi önkormányzatok önállóan gazdálkodnak és rendeletalkotási jogkörükben önállóan járnak el, olyan állami szerv létrehozására volt szükség, amely ezt a tevékenységet csak és kizárólag törvényességi szempontból ellenőrzi. Az ellenőrzés nem jelent felülről...
 
    Bővebben...  

 
Forgalmi érték alapján bevezetett építményadó
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kujbus–Szlifka Alexandra

Reform a helyi adók területén, az értékalapú építményadó előnyei és hátrányai
Amennyiben a helyi önkormányzatok a költségvetésükben keletkező hiányt mérsékelni kívánják, nem biztos, hogy egy új helyi adó bevezetésében fogják megtalálni a legkézenfekvőbb, legoptimálisabb megoldást. Mélyrehatóbb vizsgálatok, elgondolások alapján sokszor optimálisabb...
 
    Bővebben...  

 

  HÍREK
  Átalakul az állami tisztviselők képzésének rendszere 2016.09.22.  
  Hozzászólások: 0  


 
Az állami tisztviselők új képzési programjának és a közszolgálati továbbképzési rendszer megújításának célja a versenyképesebb, naprakészebb közigazgatás kiépítése, amely hozzájárul egy jól működő gazdasághoz és a polgári társadalom megerősítéséhez is - hangoztatta a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára az állami tisztviselők új rendszerű képzésének nyitórendezvényén.
Az igazi tisztviselő című ünnepi rendezvényen Vidoven Árpád arról beszélt: 2010-ben elkerülhetetlenné vált, hogy a kormány új alapokra helyezze az elavult magyar közigazgatást, mert a hatalmas apparátus túl sok pénzbe került és nem serkentette, hanem akadályozta az ország gyorsabb, sikeresebb, versenyképesebb fejlődését. A kormány vallja, hogy a jó és erős állam csak a megfelelően képzett, elhivatott közszolgákkal valósulhat meg - mondta, hozzátéve, hogy ehhez valódi jövőképet kínáló életpályamodell és az ehhez társuló, a járásoknál már bevezetett és fokozatosan felmenőrendszerben a közigazgatás minden szintéjén megjelenő megfelelő bérezés szükséges. Az államtitkár szerint az új életpályamodell bevezetésével, az előmeneteli rendszerrel, a bérezéssel megtették az első lépést, cserébe a tisztviselőknek folyamatosan képezniük kell magukat, de ez a...
 
Bővebben...  

 
Önkormányzati információbiztonság - Az ASP rendszerhez csatlakozás...
  2016.10.03. Hozzászólások: 0  


Szeptemberben lépett hatályba az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozási határidőket előíró Korm. rendelet, mely előírja, hogy csak az az önkormányzat csatlakozhat az ASP rendszerhez, mely teljesíti az információbiztonsági törvényben foglalt követelményeket. A csatlakozással összefüggően friss pályázati lehetőségek is megjelentek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a előírja az önkormányzatok részére, hogy csatlakozniuk kell az állam által működtetett önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzaton múlik a szegedi kiskertesek tíz százaléka
  2016.09.15. Hozzászólások: 0  


Országosan 10%-ra nőtt a beépíthetőség a kiskertes övezetekben, sok szegedi is azt hitte, hogy immár nagyobb házat építhet, ám kiderült, hat érintett övezetben maradt 5%. Vagyis jelenleg a szántóföldön az országos szabály érvényes, ám ott, ahol valóban laknak, nem. A kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy az önkormányzatnál van a döntési jogkör, rajtuk múlik, hogy megkapják-e a kiskertesek a lehetőséget.
A szegedi közgyűlés júniusban tárgyalta a kiskertes övezetek beépíthetőségét, és ebben az szerepelt, hogy Szeged...
 
    Bővebben...  

 
Megalakult a Nemzeti Címer Bizottság
  2016.09.15. Hozzászólások: 0  


Megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Címer Bizottság az Országházban kedden. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetésével és heraldikai szakértők - Bertényi Iván és Pandula Attila professzorok - részvételével működő testület feladata, hogy segítse a helyi és nemzetiségi önkormányzatok jelképeinek szakszerű megalkotását.
Az alakuló ülésen elmondott elnöki köszöntőjében Semjén Zsolt hangsúlyozta a szimbólumok fontosságát a közösségek életében, identitásuk kialakulásában és megerősítésében. Kifejtette, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Gyömrői ügy: ellentmond a Belügy a kormányhivatalnak
  2016.09.01. Hozzászólások: 0  


A Belügyminisztérium (BM) szerint nem kell méltatlansági eljárást indítani a jogerősen elítélt, de Gyömrőn újraválasztott polgármester, Gyenes Levente ügyében - írja a Magyar Nemzet.
Álláspontunk szerint az időközi választással új tisztség keletkezett, ezt méltatlanságra hivatkozással nem lehet megszüntetni - írta szakmai véleményében Bekényi József, a BM önkormányzati és módszertani főosztályának vezetője Varga Ernőnek. Gyömrő jegyzője az áprilisban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, majd májusban lemondott,...
 
    Bővebben...  

 
Kiebrudalt kutyások: ha a szabályozás tiltja, nem tartható lakásban eb
  2016.08.26. Hozzászólások: 0  


Veszprémben jelenleg nincs hatályban olyan önkormányzati rendelet, amely a hobbiállatok tartását szabályozná, az előzőt 2010-ben helyezték hatályon kívül, ám a szabályozás akkor sem terjedt ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, közölte Fejes István aljegyző, a közigazgatási iroda vezetője.
Amennyiben a kisebbségben maradt tulajdonosok közül valaki mégis háziállatot tartana, a bíróságon támadhatja meg a kifogásolt döntést. Példaként egy korábbi történetet idéz fel, amikor az egyik hatvanlakásos társasházban 58-an...
 
    Bővebben...  

 
Elfogadta a stratégiai kabinet a közigazgatási perrendtartásról szóló...
  2016.08.24. Hozzászólások: 0  


A stratégiai kabinet elfogadta az Igazságügyi Minisztérium (IM) előterjesztését a közigazgatási perrendtartás bevezetéséről - közölte a kormányszóvivő az MTI-vel.
Kovács Zoltán elmondta, kedden - az új kormányzati működési mechanizmusnak megfelelően - ülésezik és összesen 29 napirendi pontot tárgyal a két kabinet, a stratégiai és a gazdasági. A tanácskozások szünetében a szóvivő tudatta: a bírósági rendszer és a bíráskodás hatékonyságának további elősegítése érdekében, a közigazgatási bíráskodás...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzatok a fagyhalál ellen
  2016.08.03. Hozzászólások: 0  


Újabb kötelező feladatokat kapnak hamarosan a települési önkormányzatok - olvasható a szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló javaslatban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt tervezi, hogy minden városban és községben települési szociális koncepciót kell készíteni, amelyben meghatározzák a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat, amelyeket a helyben élő és szociálisan rászoruló személyek érdekében el kell látni.
A koncepciót kétévente frissíteni és aktualizálni kell majd, az...
 
    Bővebben...  

 
Jól jártak a törvénytelen kutak tulajdonosai
  2016.08.03. Hozzászólások: 0  


Legálissá válhatnak az engedély nélkül létesített kutak egy új jogszabály-változás után. Főleg mezőgazdasági kutakról van szó, amelyek tulajdonosai a legalizálás után már európai uniós pályázatokon is indulhatnak.
Megjelent az engedély nélkül kialakított vízilétesítmények legalizálását ösztönző jogszabály-változás - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).A köztestület emlékeztet arra, hogy a 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kutak fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az...
 
    Bővebben...  

 
Új képzéseket indít a közszolgálati egyetem
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  


Ősszel, majd jövőre is több új képzést indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), és a budapesti Ludovika Campus fejlesztése is folytatódik. Modern oktatási épületet, sportközpontot építenek, az Orczy-park eddig elhanyagolt és kihasználatlan részeit rendbe teszik, s összességében növelik a zöldfelület nagyságát - mondta az intézmény rektora az MTI-nek adott interjújában. Emellett Patyi András a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként részvételre buzdít az október 2-i népszavazáson.
Az NKE rektora elmondta: az...
 
    Bővebben...  

 
Mikor jogszabálysértő a helyi adórendelet és az ennek alapján kivetett adó?
  2016.07.05. Hozzászólások: 0  


Mikor aránytalan mértékű a helyi adó, illetve mikor diszkriminatív a helyi adóztatási gyakorlat? Mit tehet az adózó, ha nézete szerint az önkormányzat az ingatlanait aránytalan mértékű adóval terheli vagy az adót diszkriminatív módon állapítja meg? Milyen eljárás keretében nyílik lehetősége az adózónak a jogszabálysértőnek tekintett helyi adórendelettel szembeni jogorvoslatra? Visszakaphatja-e az adózó az általa már befizetett helyi adót, illetve milyen mértékű kamat illeti meg? Jelen tájékoztatónk célja a fenti kérdések tisztázása az...
 
    Bővebben...  

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FRISS HÍREK
Önkormányzati információbiztonság - Az ASP rendszerhez csatlakozás követelményei és a friss pályázati lehetőségek
Ideje: 2016.10.03.
Állatvédelmi hatósági eljárás
Ideje: 2016.09.28.
Mítoszok és tévhitek, avagy az ASP csatlakozás
Ideje: 2016.09.26.
Az önkormányzati ASP rendszer: kísérlet a feladatellátás egységesítésének és az adattárház felállításának teoretikus értelmezésére
Ideje: 2016.09.26.
Átalakul az állami tisztviselők képzésének rendszere
Ideje: 2016.09.22.
  KÖNYVAJÁNLÓ

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU