http://hvgorac.hu/kozbeszerzes
  CIKKEK
  Újdonságok a Kbt. világából 2016.03.21.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

 
Az Országgyűlés a 2015. szeptember 22-ei ülésnapján fogadta el a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, amelyet a Magyar Közlöny 142. számában, 2015. október 2-án hirdettek ki. A jogszabály 2015. november 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a központosított közbeszerzésre és a kommunikációra vonatkozó egyes rendelkezései 2016. november 1-jén, illetve 2017. február 1-jén lépnek majd hatályba. 1. Az új törvény megalkotásának indoka A közbeszerzési terület jogforrási előzményei a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: új Kbt.) megelőzően az 1995-ös, majd a 2003-as, azt követően a 2011-es közbeszerzési törvények. Látható, hogy a korábbi közbeszerzési törvényeink hosszabb életet éltek, mint a jelenlegit megelőző 2011-es. Az új Kbt. megalkotásának indokaként leginkább a megváltozott uniós jogi hátteret szokták említeni. Az uniós jogalkotó 2014 februárjában három új közbeszerzési irányelvet fogadott el: a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU irányelvet, a klasszikus ajánlatkérők beszerzéseit szabályozó 2014/24/EU irányelvet és a...
 
Bővebben...  

 
Gondolatok a helyi adózási rendszerről
  2016.05.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Lajos dr.

Az állami feladatok növekedése miatti szándék és akarat jelentősen csökkentette az önkormányzatok hatáskörébe tartozó, maradó szolgáltatások körét, a helyben végzendő feladatok számát, szűkült a helyi preferenciák köre. Megváltozott, illetve átalakul az a vélemény, amely szerint a közpénzek elszámoltathatóságának transzparenciája, a választott testületek és végrehajtó...
 
    Bővebben...  

 
A lakásszövetkezeti és a társasházi törvényességi felügyeletről
  2016.04.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkas Tamás

A lakásszövetkezetek működése, szabályozása rendkívül speciális a nonprofit jellegükre is tekintettel, nem hasonlít igazából a szövetkezetekére sem. Példálódzó jelleggel azt szokták mondani, hogy a klasszikus szövetkezeti, illetve lakásszövetkezeti fogalom merőben ellentmond egymásnak, azaz a szövetkezeti jellegű együttműködésen túl eltér a szövetkezet és a lakásszövetkezet...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok az önkormányzatok földtulajdonszerzésével kapcsolatban
  2016.03.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fodor Ákos dr.

Magyarország Kormánya a „Földet a gazdáknak!” program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a programmal érintett állami tulajdonú és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében álló földrészletek értékesítésére kerül sor....
 
    Bővebben...  

 
Változások a Mötv.-ben – az elmúlt két év jogszabályi módosításainak...
  2016.03.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hoffman István PhD., dr. habil

Bár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) egyes, az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével, s a törvényességi ellenőrzés helyébe lépő törvényességi felügyelet bevezetésével összefüggő szabályai már a 2012-es év elején hatályba léptek, valamint a képviselői és polgármesteri tisztségek jogállási...
 
    Bővebben...  

 
Társasházak törvényességi felügyelete – Beszámoló a Jegyző és...
  2016.03.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth János

Új feladatok, aktuális kérdések Változó világunkban, a közigazgatás állandó megújítási törekvései közepette nagyon fontos, hogy azokról a kérdésekről, amely mindannyiunkat érdekel és érint, váltsunk eszmét. Lapunk kiadója ezt az eszmét felismerve, ebben az évben több témában is úgy ítélte meg, hogy szervezzen szemináriumot, kiemelt feladataink végrehajtásának...
 
    Bővebben...  

 
Az elbírálás új rendszere a közbeszerzési törvényben
  2016.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Cser-Palkovics Tamás dr.

A november 1-jén hatályba lépett új közbeszerzési törvény, szakítva a közel két évtizedes gyakorlattal, teljesen új alapokra helyezi az ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezések elbírálását. Jelen értekezés ennek főszabályait mutatja be.
A bírálat három – időben és jogi értelemben is – jól elkülöníthető szakaszból, az előzetes vizsgálatból, az értékelésből és az utólagos igazolásból áll. Az elbírálást tagoló fázisok – főszabály szerint – nem cserélhetőek fel, kötelező bírálati sorrendet képeznek, de...
 
    Bővebben...  

 
Összehasonlító jog I. A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás – a...
  2016.01.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lapban mind a 2014. évben, mind a 2015. évben igen gyakran fordult elő a társasházak jogi szabályozásának témája, különös tekintettel az új, jegyzői törvényességi felügyeleti hatáskörre.[1] A megjelent tanulmányokban több szerző is ugyanarra a jogkövetkeztetésre jutott – a hazai szabályozás hiányos és így nem felel meg a jogbiztonság...
 
    Bővebben...  

 
Az új birtokvédelmi rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
  2016.01.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bisztriczki László dr.

2015. március 1-jén, immár kilenc hónapja lépett hatályba a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: birtokvédelmi rendelet), mely alapjaiban változtatta meg a birtokvédelmi eljárások lefolytatásának módját, s e változásokhoz a jegyzők, és a jegyző nevében eljáró ügyintézők mind a mai napig nehezen tudtak csak...
 
    Bővebben...  

 
Comparative law I. Legal regulation of the condominium or apartment ownership – the...
  2016.01.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

The theme of the legal regulation of the condominium was really often published in the professional journal titled „The Notary and Public Administration” all in the 2014 and 2015, especially the judicial oversight of the condominium. [1] Many authors drew the same legal conclusion in their studies – the domestic regulation is incomplete and is not equal to the requirements of the legal security, furthermore...
 
    Bővebben...  

 
Úton a digitális és intelligens városok felé: Digitális Magyarország...
  2016.01.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kópiás Bence dr.

A Nyíregyháza Alprogram egy országos, összehangolt projektekből és akciókból álló program része, amelyet Digitális Magyarországnak nevezünk. Érdemes ezért e talán elsőre misztikusnak tűnő, ám annál gyakorlatiasabb szakterület esetében a tájékozódást az országos programmal kezdeni. Digitális Magyarország A Digitális Magyarország egy olyan átfogó kormányzati program, amely...
 
    Bővebben...  

 

  HÍREK
  A kormány új illetményrendszert javasol az állami tisztviselőknek 2016.04.18.  
  Hozzászólások: 0  


 
A hatályos köztisztviselői törvénytől eltérő jogállást és az előmenetelhez kapcsolódó, sávosan emelkedő illetményrendszert javasol az állami tisztviselőknek a Miniszterelnökséget vezető Lázár János.
A miniszternek a parlament honlapján pénteken elérhetővé vált indítványa új törvényt hozna létre, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és ügykezelőinek szolgálati jogviszonyát szabályozná. Az előterjesztés jelentősen átalakítaná az érintettek bérét, amelyet így a jövőben az előmeneteli fokozatokhoz tartozó sávok alsó és felső határai között kellene meghatározni. Ezzel megszűnne az a jelenlegi gyakorlat, amelyben az állami tisztviselők fizetése egy alapilletményből, valamint annak kiegészítéseiből és pótlékaiból áll. Lázár János javaslata módosítaná az állami tisztviselők előmeneteli rendszerét is: egy általános és egy kiemelt ügyintézői osztályba, azon belül pedig több fokozatba lehetnének besorolhatók. Az első előmeneteli fokozatban minden ügyintézőnek három évet kellene eltöltenie, majd a következőben nyolcat, míg a negyedik eléréséhez huszonöt év állami szolgálati jogviszonyra lenne szükség. Az előterjesztés mellékletében szereplő táblázat alapján az érettségizett általános ügyintézők a...
 
Bővebben...  

 
Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


Székely László a jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Székely László mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, azzal együtt, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető a lakókörnyezet rendezettségéhez. Mint...
 
    Bővebben...  

 
2018-ig egységesítik az állami informatikai rendszereket
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


„A Magyarországon egymástól elkülönülten működő 300 informatikai szakrendszert 2018-ig összekapcsolják, ami a vállalkozások versenyképessége, a hatékonyság, és gyorsaság érdekében kulcskérdés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára egy konferencián. Kovács Zoltán A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása című országos konferenciasorozat záró rendezvényén kiemelte: a kormány elkötelezett a bürokrácia csökkentése iránt. Január óta több mint 20...
 
    Bővebben...  

 
Méltánytalannak tartott változtatás ellen érvel a Balatoni Szövetség
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


A kiemelt üdülőkörzet önkormányzatai nem lesznek képesek a turizmust szolgáló alapfeladatok ellátására, ha csökken az idegenforgalmi adó mellé járó állami kiegészítés - mondja a Balatoni Szövetség. Panaszukkal megkeresték Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert.
A Balatoni Szövetség (BSZ) Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez fordult az idegenforgalmi adó (ifa) mellé járó állami kiegészítés tervezett csökkentése miatt. Ha ez megtörténik, a szövetség szerint ellehetetlenülnének a balatoni önkormányzatok - közölte Balassa...
 
    Bővebben...  

 
Megújuló képzési rendszer a közigazgatásban
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


„A ténylegesen ellátott feladatokhoz és a teljesítményhez kötődő bérezés kialakulását segíti a közszférában az állami tisztviselőkről szóló törvény, amelyet nemrég fogadott el az Országgyűlés. Az új szabályozás részleteiről is szó volt az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara és a Magyary Zoltán Szakkollégium közös rendezvényén, amelyen Magyary Zoltán születésének 128. évfordulójára is megemlékeztek a résztvevők. Az eddigi oktatási-kutatási tevékenységek mellett az állami tisztviselőkről szóló törvény végrehajtása...
 
    Bővebben...  

 
Törvényt sért a többhetes óvodai szünet
  2016.06.06. Hozzászólások: 0  


Sok helyen anélkül zárnak be nyáron óvodákat több hétre, hogy ügyeletről gondoskodnának a gyerekeknek, pedig a köznevelési törvény szerint a nevelési év nyáron is tart - értesült a Magyar Nemzet. Ráadásul több óvodában arra kérték az ősszel iskolát kezdő gyerekek szüleit, illetve a kisebb testvérekkel gyesen lévő anyukákat, hogy egész nyáron ne vigyék óvodába a gyereket. A jogsértést tapasztaló szülők több helyre is fordulhatnak.
A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó...
 
    Bővebben...  

 
Hamarosan várható az évszázad legnagyobb beruházása
  2016.06.06. Hozzászólások: 0  


Hamarosan az évszázad legnagyobb beruházási programja indul az önkormányzatoknál: várhatóan még az idén megkezdődhet a Modern városok program végrehajtása - mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere pénteken Szombathelyen, a szervezet kétnapos ülése után tartott sajtótájékoztatón.
Szita Károly (Fidesz-KDNP) kiemelte: 2000 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg 2020-ig a megyei jogú városokban a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), valamint a Modern városok...
 
    Bővebben...  

 
Szinte már az összes érdekképviselettel tárgyalt a kormány az iskolák...
  2016.06.02. Hozzászólások: 0  


Az önkormányzati fenntartású iskolák állami átvételével kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma számtalan megbeszélést folytatott az érintett szervekkel, szervezetekkel.
Az oktatásért felelős államtitkárság Tarlós István főpolgármesterrrel, mint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) elnökével május 27-én tárgyalt, a BÖSZ-szel pedig június 6-án fog további egyeztetéseket folytatni. Az államtitkárság a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével május 31-én folytatott megbeszélést, emellett június...
 
    Bővebben...  

 
Megadóztatják az önkormányzatokat
  2016.05.30. Hozzászólások: 0  


Közel 50 milliárd forintot von el a kormány a helyi önkormányzatoktól jövőre, mert teljesen államosítja az iskolákat. A gazdag kistelepülések rosszul, a szegényebb nagyok jobban járhatnak.
Szolidaritási hozzájárulást, vagyis egyfajta adót vetne ki a kormány az önkormányzatokra jövőre, hogy fedezni tudja az iskolák teljes államosítását - derült ki az Országgyűlés Költségvetési bizottságának pénteki ülésén. A kabinet a költségvetési módosító indítványokról szóló döntéssorozat után adta be saját indítványait,...
 
    Bővebben...  

 
Nagyot nő a tisztviselők fizetése
  2016.05.25. Hozzászólások: 0  


Az önkormányzati törvény módosításával központi adattár létrehozásáról döntött a parlament, és eldőlt az is, hogy az állami tisztviselők illetménye az előmenetelhez kapcsolódóan és sávosan emelkedik a jövőben. A szférában átlagosan 30 százalékos béremelés valósul meg.
Az önkormányzatoknak nem kell önállóan szoftvereket vásárolniuk Az önkormányzatok gazdasági adatainak elemzése és az egységes adatszolgáltatás érdekében központi adattár létrehozásáról döntött a parlament a kormány...
 
    Bővebben...  

 
Többet kereshetnének a kistelepülési polgármesterek
  2016.05.04. Hozzászólások: 0  


Benyújtotta az Országgyűlésnek Boldog István fideszes országgyűlési képviselő kedden azt a javaslatot, amelynek értelmében nőne a kistelepülési polgármesterek jövedelme.
A törvény szerint a megyei jogú város polgármestere és a fővárosi kerületi polgármester havi illetményének összege "megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével". A nagyobbak nem...
 
    Bővebben...  

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FRISS HÍREK
Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása
Ideje: 2016.06.17.
2018-ig egységesítik az állami informatikai rendszereket
Ideje: 2016.06.17.
Méltánytalannak tartott változtatás ellen érvel a Balatoni Szövetség
Ideje: 2016.06.17.
Megújuló képzési rendszer a közigazgatásban
Ideje: 2016.06.17.
Törvényt sért a többhetes óvodai szünet
Ideje: 2016.06.06.
  KÖNYVAJÁNLÓ

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU