http://hvgorac.hu/kozbeszerzes
  CIKKEK
  Az önkormányzati vagyon és célhozkötöttsége 2016.07.25.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

 
A helyi önkormányzatnál dolgozók – még azok a munkatársak is, akik nem közvetlenül a tulajdonosi területen dolgoznak – a munkájuk során ilyen vagy olyan ügyből kifolyólag szinte mindennap találkoznak a nemzeti vagyon fogalmával, valamilyen fajta értelmezésével. Több publikáció foglalkozott már a nemzeti vagyon definíciójának körülírásával, az egyes vagyonelemek rendszerbe sorolásával, de a fogalmat a tisztázása és legfontosabb szabályainak ismertetése után érdemes megvizsgálni a jogalkotó által felépített védelmi funkciójú szempontokon keresztül is. Jelen írás szempontjából a védelmi funkció alatt nem az olyan a közvetlenül megjelenő jogalkotótól származó védelmi funkcióra gondolok, mint a polgári jogi semmisség vagy az egyes büntetőjogi tényállások szankciói, hanem a jogforrási szint szabályozására, illetve a forgalomképesség korlátozására. Nem újdonság természetesen az önkormányzat vagyonának szabályozása – hiszen erre az önkormányzatok megalakulásától szükség volt –, de jelentősen új környezetben találhatjuk meg az ide vonatkozó előírásokat. A korábbi szabályozás lényegi részét a...
 
Bővebben...  

 
Dr. Dezső Bálint: A jegyző gyámhatósági feladatairól
  2016.08.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dezső Bálin dr.

Tíz éve annak, hogy munkahelyi vezetőm arra terelgetett engem, ifjú gyámügyest, hogy írjak egy dolgozatot a jegyző gyámhatósági feladatairól. A dolgozat elkészült, nyomtatásban megjelent a Jegyző és Közigazgatásban. A tanulmány tízéves évfordulója alkalmat adott számomra egyfajta számvetésre: hogyan alakulnak jelenleg a jegyző gyámhatósági feladatai, milyen változások vannak a...
 
    Bővebben...  

 
Összehasonlító jog II. A társasház kezelésre és gazdálkodásra vonatkozó...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap 2015/6. számában vezettük be az összehasonlító tanulmány készítését, mégpedig a társasházak jogi szabályozásának témájában, amelyet most egy kicsit izgalmasabb kérdések vizsgálatával szeretnénk folytatni.[1] A korábbi tanulmányban összehasonlítottuk a magyar jogi szabályozást a svédországi lakástulajdonra vonatkozó szabályokkal és...
 
    Bővebben...  

 
Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi...
  2016.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss László dr.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzétételére a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A földre vonatkozó szerződések benyújtási határideje A földforgalmi törvény 21. §...
 
    Bővebben...  

 
Lehet-e az önkormányzat vádhatóság?
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mogyorósi Sándor dr.

A Jegyző és Közigazgatás hasábjain igazán ritka a büntetőjogot bármilyen irányból érintő írás. Természetesen jól van ez így, hiszen a büntetőjog a laptól távol álló jogterület, nem illik a lap profiljába. Most kivételesen azonban kísérletet teszek a közigazgatásból kitekintő kalandozásra, vagy legalábbis a határok feszegetésére. 1. Bevezetés Mindig izgalmas és színes...
 
    Bővebben...  

 
Elmélkedés a kormány(hivatalok) és a települési önkormányzatok...
  2016.07.18. Hozzászólások: 1  
Szerző: Csányi Imre dr.

A rendszerváltás során történelmi jelentőséggel bírt a települési önkormányzatok rendszerének kialakulása. Mivel a helyi önkormányzatok önállóan gazdálkodnak és rendeletalkotási jogkörükben önállóan járnak el, olyan állami szerv létrehozására volt szükség, amely ezt a tevékenységet csak és kizárólag törvényességi szempontból ellenőrzi. Az ellenőrzés nem jelent felülről...
 
    Bővebben...  

 
Forgalmi érték alapján bevezetett építményadó
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kujbus–Szlifka Alexandra

Reform a helyi adók területén, az értékalapú építményadó előnyei és hátrányai
Amennyiben a helyi önkormányzatok a költségvetésükben keletkező hiányt mérsékelni kívánják, nem biztos, hogy egy új helyi adó bevezetésében fogják megtalálni a legkézenfekvőbb, legoptimálisabb megoldást. Mélyrehatóbb vizsgálatok, elgondolások alapján sokszor optimálisabb...
 
    Bővebben...  

 
Comparative law II. Legal regulation of the condominium management and the economy...
  2016.07.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Jenny Paulsson PhD, Tünde Mitták PhD

The theme of the comparative law, especially the legal regulation of the condominium was introduced at the first time in the professional journal titled „The Notary and Public Administration” (Volume XVII., Issue 6.) that we would like to continue with the inquest of more exciting questions.[1]We compared the Hungarian legal regulation with the Swedish rules of apartment ownership in our earlier study and we...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a jegyző megbecsüléséről
  2016.07.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csányi Imre dr.

Ismeretes számunkra, hogy a jegyzőség, notariatus, már a középkorban önálló szakmává, tudománnyá vált Itáliában, de azon kívül is: a korabeli írások ars notarialis, jegyzői művészet néven emlegették. Természetesen az évszázadok múlásával a jegyző szerepe is formálódott, igazodva magának a társadalomnak a változásához. Jogtörténeti tanulmányokból láthatjuk, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Gondolatok a helyi adózási rendszerről
  2016.05.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Lajos dr.

Az állami feladatok növekedése miatti szándék és akarat jelentősen csökkentette az önkormányzatok hatáskörébe tartozó, maradó szolgáltatások körét, a helyben végzendő feladatok számát, szűkült a helyi preferenciák köre. Megváltozott, illetve átalakul az a vélemény, amely szerint a közpénzek elszámoltathatóságának transzparenciája, a választott testületek és végrehajtó...
 
    Bővebben...  

 
A lakásszövetkezeti és a társasházi törvényességi felügyeletről
  2016.04.18. Hozzászólások: 1  
Szerző: Farkas Tamás

A lakásszövetkezetek működése, szabályozása rendkívül speciális a nonprofit jellegükre is tekintettel, nem hasonlít igazából a szövetkezetekére sem. Példálódzó jelleggel azt szokták mondani, hogy a klasszikus szövetkezeti, illetve lakásszövetkezeti fogalom merőben ellentmond egymásnak, azaz a szövetkezeti jellegű együttműködésen túl eltér a szövetkezet és a lakásszövetkezet...
 
    Bővebben...  

 

  HÍREK
  Folytatódik a bürokrácia csökkentése 2016.07.04.  
  Hozzászólások: 0  


 
A bürokrácia csökkentése érdekében ősszel újabb törvények megváltoztatásába fog a kormány, akár százas nagyságrendben - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen, a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartott ünnepségen.
Lázár János emlékeztetett arra, hogy korábban száztíz törvényt változtattak meg a bürokráciacsökkentés érdekében, nyáron pedig minden a kormányablakokhoz érkező ügyfelet szeretnének megkérdezni arról, mi a véleménye a kormányablaki ügyintézésről és szerinte miként lehet a bürokráciát tovább csökkenteni. Kiemelte, az EU-s pénzek, az építésügy és az adóügyek esetében további egyszerűsítésekre van szükség. A miniszter a Zala megyei kormányhivatal rendezvényén gratulált minden magyar állami tisztviselőnek, köztisztviselőnek az éves teljesítményéért. Hozzátette, idén ötmillió magyar választópolgár fordult a járási hivatalokhoz, a kormányablakokhoz és a kormányhivatalokhoz. A területi közigazgatás reformjáról azt mondta, 1873 óta nem történt ekkora változás a közigazgatásban. Egyszerű, gyors, könnyen irányítható területi közigazgatást hoztak létre, ami erősíti az államot. Ennek megtöltése tartalommal a feladat most - tette hozzá. Kitért arra, folyamatosan növelnék ezerre, majd...
 
Bővebben...  

 
Kiebrudalt kutyások: ha a szabályozás tiltja, nem tartható lakásban eb
  2016.08.26. Hozzászólások: 0  


Veszprémben jelenleg nincs hatályban olyan önkormányzati rendelet, amely a hobbiállatok tartását szabályozná, az előzőt 2010-ben helyezték hatályon kívül, ám a szabályozás akkor sem terjedt ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, közölte Fejes István aljegyző, a közigazgatási iroda vezetője.
Amennyiben a kisebbségben maradt tulajdonosok közül valaki mégis háziállatot tartana, a bíróságon támadhatja meg a kifogásolt döntést. Példaként egy korábbi történetet idéz fel, amikor az egyik hatvanlakásos társasházban 58-an...
 
    Bővebben...  

 
Elfogadta a stratégiai kabinet a közigazgatási perrendtartásról szóló...
  2016.08.24. Hozzászólások: 0  


A stratégiai kabinet elfogadta az Igazságügyi Minisztérium (IM) előterjesztését a közigazgatási perrendtartás bevezetéséről - közölte a kormányszóvivő az MTI-vel.
Kovács Zoltán elmondta, kedden - az új kormányzati működési mechanizmusnak megfelelően - ülésezik és összesen 29 napirendi pontot tárgyal a két kabinet, a stratégiai és a gazdasági. A tanácskozások szünetében a szóvivő tudatta: a bírósági rendszer és a bíráskodás hatékonyságának további elősegítése érdekében, a közigazgatási bíráskodás...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzatok a fagyhalál ellen
  2016.08.03. Hozzászólások: 0  


Újabb kötelező feladatokat kapnak hamarosan a települési önkormányzatok - olvasható a szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló javaslatban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt tervezi, hogy minden városban és községben települési szociális koncepciót kell készíteni, amelyben meghatározzák a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat, amelyeket a helyben élő és szociálisan rászoruló személyek érdekében el kell látni.
A koncepciót kétévente frissíteni és aktualizálni kell majd, az...
 
    Bővebben...  

 
Jól jártak a törvénytelen kutak tulajdonosai
  2016.08.03. Hozzászólások: 0  


Legálissá válhatnak az engedély nélkül létesített kutak egy új jogszabály-változás után. Főleg mezőgazdasági kutakról van szó, amelyek tulajdonosai a legalizálás után már európai uniós pályázatokon is indulhatnak.
Megjelent az engedély nélkül kialakított vízilétesítmények legalizálását ösztönző jogszabály-változás - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).A köztestület emlékeztet arra, hogy a 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kutak fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az...
 
    Bővebben...  

 
Új képzéseket indít a közszolgálati egyetem
  2016.07.18. Hozzászólások: 0  


Ősszel, majd jövőre is több új képzést indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), és a budapesti Ludovika Campus fejlesztése is folytatódik. Modern oktatási épületet, sportközpontot építenek, az Orczy-park eddig elhanyagolt és kihasználatlan részeit rendbe teszik, s összességében növelik a zöldfelület nagyságát - mondta az intézmény rektora az MTI-nek adott interjújában. Emellett Patyi András a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként részvételre buzdít az október 2-i népszavazáson.
Az NKE rektora elmondta: az...
 
    Bővebben...  

 
Mikor jogszabálysértő a helyi adórendelet és az ennek alapján kivetett adó?
  2016.07.05. Hozzászólások: 0  


Mikor aránytalan mértékű a helyi adó, illetve mikor diszkriminatív a helyi adóztatási gyakorlat? Mit tehet az adózó, ha nézete szerint az önkormányzat az ingatlanait aránytalan mértékű adóval terheli vagy az adót diszkriminatív módon állapítja meg? Milyen eljárás keretében nyílik lehetősége az adózónak a jogszabálysértőnek tekintett helyi adórendelettel szembeni jogorvoslatra? Visszakaphatja-e az adózó az általa már befizetett helyi adót, illetve milyen mértékű kamat illeti meg? Jelen tájékoztatónk célja a fenti kérdések tisztázása az...
 
    Bővebben...  

 
Felülvizsgálják a címereket
  2016.07.04. Hozzászólások: 0  


Nemzeti Címer Bizottság felállításáról döntött a kormány. Ennek feladata a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése.
A testület megalakításáról már a 2011-es, Magyarország címerének használatáról szóló törvény rendelkezett, (a kormány azonban csak most látta elérkezettnek az időt az testület összehívására). A törvény eredetileg csak az újonnan megalkotandó címerek esetében vagy a meglévő címerek módosításakor adott...
 
    Bővebben...  

 
Új illetményrendszer az állami tisztviselőknél
  2016.07.04. Hozzászólások: 0  


Az állami tisztviselőkről szóló jogszabályt május 24-én szavazta meg az Országgyűlés a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselői és ügyintézői szolgálati jogviszonyának szabályozására.
A jogszabály július 1-jén lép életbe, de egyes rendelkezései csak 2017 januárjától hatályosak. A Miniszterelnökséget vezető Lázár János, aki a javaslatot tette, korábban azt közölte, hogy július 1-jétől 20 ezer járási hivatalban dolgozó feladata, felelőssége változik, miközben a fizetések 30-50 százalékkal emelkednek,...
 
    Bővebben...  

 
Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


Székely László a jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Székely László mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, azzal együtt, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető a lakókörnyezet rendezettségéhez. Mint...
 
    Bővebben...  

 
2018-ig egységesítik az állami informatikai rendszereket
  2016.06.17. Hozzászólások: 0  


„A Magyarországon egymástól elkülönülten működő 300 informatikai szakrendszert 2018-ig összekapcsolják, ami a vállalkozások versenyképessége, a hatékonyság, és gyorsaság érdekében kulcskérdés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára egy konferencián. Kovács Zoltán A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozása című országos konferenciasorozat záró rendezvényén kiemelte: a kormány elkötelezett a bürokrácia csökkentése iránt. Január óta több mint 20...
 
    Bővebben...  

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FRISS HÍREK
Kiebrudalt kutyások: ha a szabályozás tiltja, nem tartható lakásban eb
Ideje: 2016.08.26.
Elfogadta a stratégiai kabinet a közigazgatási perrendtartásról szóló előterjesztést
Ideje: 2016.08.24.
Dr. Dezső Bálint: A jegyző gyámhatósági feladatairól
Ideje: 2016.08.17.
Önkormányzatok a fagyhalál ellen
Ideje: 2016.08.03.
Jól jártak a törvénytelen kutak tulajdonosai
Ideje: 2016.08.03.
  KÖNYVAJÁNLÓ

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU